In de dagelijkse praktijk ervaren onderzoekers dat niet alle klinische verrichtingen/studieactiviteiten vergoed worden door de zorgverzekering. Deze handelingen moeten dan op een andere manier gefinancierd worden. Vaak komt dit soort zaken pas aan het licht als de studie al is gestart en dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de voortgang. 

DORP heeft een aantal praktijkvoorbeelden waar klinisch onderzoekers tegenaan lopen op een rij gezet. Aan de hand van een aantal vragen hebben we geprobeerd meer te weten te komen over hoe een onderzoeker bepaalt wat er voor een studie wel of niet als verzekerde zorg aangemerkt kan worden, op basis van welke informatie dit wordt gedaan, welke knelpunten er zijn en waar behoefte aan is. De bevindingen zijn te lezen in het document Resultaat Fase 1 Project Financiering reguliere zorg en onderzoek.

Download pdf

In de volgende fase wil DORP (een aantal van) deze bevindingen onder de aandacht brengen van partijen die hier invloed op zouden kunnen hebben. Dit zijn zorgverzekeraars (financiering), METC/ CCMO (toetsing en wetgeving) en subsidieverstrekkers.

Heb je vragen of opmerkingen over dit onderwerp, stuur dan een e-mail naar info@researchplatform-dorp.nl.

Dit product is een onderdeel van het project Financiering van reguliere zorg en onderzoek.