Naast informatiefolders en het Proefpersonen-informatieformulier (PIF) worden steeds meer add-on’s ingezet binnen klinisch oncologische studies om patiënten te informeren of uitleg te geven over:  

1) klinisch wetenschappelijk onderzoek in het algemeen 

2) de vorm van kanker en/of bepaalde (be)handelingen  

3) de inhoud en opzet van de klinische studie 

Video’s geven flexibiliteit aan wanneer en hoe de informatie wordt aangeleverd (elk moment te bekijken en terug te kijken) en spreken meer tot de verbeelding dan alleen tekst. 

Als onderzoeker kun je op zoek naar reeds bestaande video’s, of overwegen om er een te (laten) maken die toegespitst is op jouw onderzoek. Deze handleiding geeft daarvoor een leidraad, met onder andere een overzicht van relevante kennis en expertise, zoals van Pharos, een overzicht van een aantal video’s ter inspiratie en tot slot de ervaringen van een aantal onderzoekers die een korte video maakten voor hun studie.   

Download pdf