In de voorbereidende fase van onderzoeker-geïnitieerd klinisch onderzoek (fase 1 van de Clinical Trial Roadmap) maakt u als onderzoeker een inschatting van de haalbaarheid van de studie.

U kunt met cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) de beschikbaarheid van patiënten die deel kunnen nemen aan een klinische studie inschatten en hiermee een realistische planning maken van 1) de beoogde inclusietijd van de studie en 2) het aantal centra dat nodig is voor de studie om tot de benodigde aantallen patiënten te komen.

In de NKR worden gegevens over diagnostiek en primaire behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland vastgelegd. Deze cijfers zijn deels zelf op te zoeken en deels op te vragen bij het IKNL.

In dit document geven we een handleiding welke gegevens beschikbaar zijn en hoe u als onderzoeker of deelnemend centrum, deze kunt opzoeken dan wel aanvragen.

Download pdf