Dutch Oncology Research Platform (DORP) richt zich op het samenwerken met en voor bestaande partijen die zich in Nederland bezig houden met klinisch oncologisch onderzoeker-geïnitieerd onderzoek. DORP is ontstaan uit de behoefte van onderzoeksgroepen en trial-/datacentra om de diverse knelpunten in het klinisch onderzoek op te lossen en onderzoekers te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van klinische studies. DORP werkt samen met een aantal consortiumpartners.

Als sponsor, verrichter en/of uitvoerder van klinische studies kunnen onderzoekers, onderzoeksgroepen en service verlenende partijen betrokken bij de uitvoering van studies te maken krijgen met een inspectie. Een inspectie bij een van de oncologische onderzoeksgroepen heeft geleid tot het verzoek aan DORP om ervaringen opgedaan bij inspecties te verzamelen en samen te vatten in een document zodat deze informatie gedeeld kan worden met de diverse onderzoeksgroepen en datacentra. In de loop van de tijd zal het document worden aangevuld met nieuwe inzichten en ervaringen opgedaan bij inspecties.

Een goede voorbereiding aan het begin van de studie is belangrijk. Het maken van duidelijke afspraken, het zorg dragen voor goede en volledige documentatie en het op orde hebben van de Trial Master File (TMF) is essentieel en zal bijdragen aan een positief oordeel van de inspecteur.

Wat u kunt doen om uw studie voor te bereiden op een inspectie leest u in deze bijdrage van DORP.

Download pdf