Op maandag 28 november 2022 vond het DORP-webinar over Master Protocols plaats.

Master protocol trials zijn bedoeld om één of meerdere interventies voor één of meerdere ziekte-indicaties te onderzoeken onder dezelfde trial structuur. Voorbeelden van Master Protocols zijn basket trials, umbrella trials of platform trials. Master Protocol trials zijn doorgaans efficiënter dan de standaard traditionele trials, omdat in zulke trials meerdere onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden onder één studieprotocol. Dit leidt tot een reductie in kosten en/of tijd vergeleken met afzonderlijke protocollen per trial en per onderzoeksvraag. Zo wordt er in een basket trial onderzoek gedaan naar één type behandeling voor meerdere ziekte-indicaties en heeft een umbrella trial als doel meerdere behandelingen te onderzoeken voor één ziekte-indicatie. Behalve efficiëntie in de uitvoering brengt het ook potentiële voordelen met zich mee voor patiënten omdat zij meer toegang hebben tot nieuwe behandelingen en bijdragen aan de beantwoording van meerdere onderzoeksvragen. De toepassing van zulke trials vergt kennis over de methodologie en praktische uitvoering welke tijdens dit webinar aan bod zijn gekomen.

Datum: 28 november 2022
Organisator: Rob Kessels
Sprekers: Prof. Dr. Matthew Sydes (Professor Clinical Trials and Methodology, Clinical Trials Unit University College London), Dr. Peter van de Ven (Senior Biostatistician Clinical Trials, UMC Utrecht) en Prof. dr. Andrew Biankin (Precision Oncologist, University of Glasgow).