Dit rapport biedt inzicht in de ervaringen en behoeften van arts/onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen die betrokken zijn bij het opstellen en verspreiden van, en uitleg geven over, het Proefpersonen Informatie Formulier (PIF) aan mogelijke deelnemers van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Middels een enquête en verdiepende interviews is uitvraag gedaan naar het herkennen van patiënten die moeite hebben met het lezen of begrijpen van de PIF en of dit aanleiding is voor het niet deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Wat is nodig om deze patiënten goed te informeren ten behoeve van een gewogen keuze (informed consent) voor deelname aan een klinische studie?

Download pdf