Subsidiemogelijkheden, Tips & tricks

Om als onderzoeker met een idee voor een klinische studie daadwerkelijk de studie te kunnen starten, is er financiering nodig. Het is daarom belangrijk om op zoek te gaan naar een passende financieringsbron. DORP heeft een aantal Subsidiemogelijkheden en Tips & tricks voor een succesvolle subsidieaanvraag op een rij gezet.

We kunnen op verschillende punten meekijken en meedenken met een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld:

 • of er aan alle voorwaarden van de aanvraag wordt voldaan
 • of de samenvatting leesbaar is voor een breder publiek
 • waar de aandachtspunten zitten en hoe je daarop acteert
 • of de studie opzet haalbaar is: powerberekening, patiëntenaantallen, benodigde centra, inclusietijd

Voor ondersteuning kun je contact opnemen via info@researchplatform-dorp.nl of het aanvraagformulier.

Subsidiemogelijkheden

Subsidie

verstrekker

Programma Ronde Sluiting Kenmerken
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek Open Ronde 2024 30 augustus 2022

Indienen projectidee

Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
Zorginstituut Nederland Veelbelovende zorg Subsidieronde 8  20 september 2022

Indienen projectidee

Versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg die nog niet in het basispakket is opgenomen
ZonMw Goed Gebruik Geneesmiddelen Open Ronde 12 20 september 2022

Indienen projectidee

Verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Projecten kunnen zowel betrekking hebben op het effectiever inzetten van een geneesmiddel als op het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek Implementatie ronde 13 september 2022 Onderzoek naar de effectiviteit en kosten van interventies
KWF Onderzoek & Implementatie Call 2023-1

(Ontwikkeling & implementatie)

11 oktober 2022 Financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek Voorbereidende studies Ronde 2

Verwacht zomer 2022

Verwacht najaar 2022 Verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek
Health Holland PPP Allowance Match Call 5 oktober 2022 Top Sector Life Sciences & Health (LSH) supports innovative research and development realised by public-private partnerships (PPPs) of the Dutch LSH sector. By means of PPP Allowance, the Top Sector provides a financial instrument to help consortia consisting of research organisations, knowledge institutes, companies, and health foundations to realise their innovative ideas
KWF Publiek-private samenwerkingen Call PPS 2022-2 6 september 2022 Financiering voor publiek-private samenwerkingen volgens de Health-Holland richtlijnen (PPS-toeslag)
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek Stimuleringssubsidies Ronde 3

Verwacht oktober 2022

Verwacht januari 2023 Bedoeld om een samenwerking op te zetten en/of te intensiveren met minimaal 3 relevante stakeholders. Deze samenwerking met o.a. patiënt, ervaringsdeskundige, methodoloog en zorgverlener moet leiden tot het indienen van een projectidee
ZonMw Doelmatigheidsonderzoek BeNeFIT3

Verwacht najaar 2022

nog niet bekend Gericht op vergelijkende, praktijkgerichte klinische studies, waarbij Nederlandse en Belgische instellingen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uitvoeren, dat relevant is voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers in beide landen
Maarten van der Weijden Foundation Call 2023 5 september 2022

Indienen projectidee

Support voor onderzoeksinitiatieven ten bate van patiënten met kanker
KWF Thema call Advancement of biomarkers to daily practice

Verwacht 5 september 2022

3 november 2022

Vooraanmelding

Multidisciplinaire onderzoeksteams zijn uitgenodigd om veelbelovende (combinaties van) biomarkers dichterbij klinische toepassing te brengen. Meer informatie volgt op de website
KWF Thema call Rare Cancer Drug Development

Verwacht najaar 2022

nog niet bekend De focus ligt op multinationale, klinische multicenterstudies (fase 2 of 3) met een goede go-to-marketstrategie. Meer informatie volgt op de website
ZonMW Goed Gebruik Geneesmiddelen Rediscovery Ronde 6 4 oktober 2022 Onderzoek naar de effectiviteit en dosisoptimalisatie van veelbelovende toepassingen van bestaande geneesmiddelen bij nieuwe indicaties, met als uiteindelijk doel de registratie van de nieuwe toepassing

Dit overzicht is met zorg samengesteld maar niet compleet. Als er een relevante subsidieverstrekker of ronde mist dan horen wij het graag.

Kijk ook eens naar de mogelijkheden bij de volgende organisaties:

Persoonsgebonden, publiek-privaat en samenwerkingsverbanden

*

Oncologie- of orgaanspecifiek

 • Lymph & Co – Innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de ontstaanswijze, diagnose, behandeling en uiteindelijk het voorkomen van lymfeklierkanker.
 • Kika – Onderzoek naar kinderkanker
 • MLDS – Onderzoeken en projecten met betrekking tot de spijsvertering
 • Stichting Sacha Swarttouw-Hijmans – Sinds 1999 steunt de Stichting Sacha Swarttouw-Hijmans translationeel onderzoek op het gebied van kankerbestrijding. Onderzoek m.b.t. het colorectaal carcinoom heeft daarbij sterk de voorkeur. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per aanvraag. Projecten kunnen elk jaar worden ingediend tussen 1 januari en 31 maart. De uitslag volgt in april/mei. Een aanvraagformulier kan per email worden besteld via stichting(a)swarttouw.net.
 • Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) – Gericht op mensgerichte behandeling en verbeteren van kwaliteit van leven

Tips & tricks

Waar moet je op letten om meer succes te hebben bij een subsidieaanvraag? Vanuit het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is hier middels een webinar aandacht aan besteed. DORP heeft een aantal algemeen bruikbare aandachtspunten hieruit op een rij gezet.

 • Vraag je af of het idee voor een projectvoorstel een relevant probleem oplost.
 • Kijk kritisch of het projectidee binnen de subsidievorm/call past waar de aanvraag voor wordt geschreven.
  • Schrijf niet naar de call toe, het idee moet er goed binnen passen.
  • Neem bij onduidelijkheid contact op met de programma coördinator van de subsidieverstrekker.
 • Beschrijf in het projectvoorstel een duidelijke wetenschappelijke vraagstellen en gaat deze het probleem beantwoorden?
 • Gebruik een valide methodologie om de vraagstelling te beantwoorden. Raadpleeg een statisticus.
 • Gebruik alle expertise die nodig is bij de uitvoering van het project, óók bij het schrijven van de aanvraag. Denk daarbij aan huisarts, apotheek, diagnostische afdelingen e.d. Vergeet de financiële afdeling niet!
 • Gebruik de interne beoordeling van afdeling/instituut om je voorstel te pitchen en te verbeteren.
 • Voor klinisch onderzoek: raadpleeg de eindgebruiker, de patiënt of naasten (via patiëntenorganisatie/belangenbehartigers).
 • Verplaats je in de beoordelingscommissie.
  • Zij zijn niet altijd de expert op jouw vakgebied dus leg het voorstel duidelijk uit, raadpleeg een ‘geïnformeerde leek’ of je voorstel duidelijk is verwoord.
  • ‘Marketing’: maak duidelijk waarom jouw idee relevant en goed uitgewerkt is en zorg voor een goede lay-out (overzichtelijk, enkele verduidelijkende figuren, geen spelfouten e.d.).
  • Belangrijke criteria zijn o.a.:
   • Grootte/urgentie van het probleem.
   • Innovatief idee.
   • Haalbaarheid: beschik je over het juiste netwerk, de benodigde infrastructuur, voldoende patiënten.
   • Aansluiting van het voorstel bij jouw profiel en dat van je team.
  • Bij een vooraanvraag: beantwoord alle suggesties uit de beoordeling van de vooraanvraag.
  • Zorg dat de subsidieverstrekker het comfort krijgt dat deze bij toekenning een minimaal risico loopt dat het project faalt.
  • Het volledige ZonMw webinar is te zien via deze link: https://vimeo.com/519945173/ae7c086766