Voor zowel onderzoekers als patiënten zijn verschillende cursussen te volgen gericht op patiëntenparticipatie. De cursussen voor onderzoekers richten zich meer op theoretische en praktische aspecten van het samenwerken met patiëntvertegenwoordigers in onderzoek. Patiënten krijgen inzicht in mogelijkheden en beperkingen om invloed uit te oefenen op onderzoeksprojecten en het bereidt hen voor op de rol van belangenbehartiger, adviseur of partner in het onderzoeksteam.

Cursussen voor onderzoekers

Cursussen voor patiëntvertegenwoordigers

  • PGO support biedt een breed wisselend aanbod van cursussen aan voor patiëntvertegenwoordigers.
  • EUPATI brengt patiëntvertegenwoordigers op het juiste kennis- en vaardigheidsniveau om volwaardig te participeren als gesprekspartner.

Cursus voor onderzoekers en patiënten samen

  • Duo-intervisie bij onderzoek, waarin duo’s van onderzoeker en patientvertegenwoordiger kunnen deelnemen aan een intervisietraject met verschillende bijeenkomsten. Ze krijgen advies op maat en kunnen bij de bijeenkomsten hun ervaringen en vragen delen met andere duo’s
  • Overzicht van advies en trainingen rondom participatie in onderzoek, voor zowel patiëntenvertegenwoordigers als onderzoekers