Het vinden van voldoende en de juiste patiënten voor een onderzoek is belangrijk voor het succes van een klinische studie. Gedurende de uitvoeringsfase van de studie is tegenvallende patiënten inclusie één van de hoofdredenen voor vertraging in het onderzoek. Omdat nieuwe studies leiden tot kennis over nieuwe behandelingen, medicijnen en/of verbeterde diagnostische methodes, is het tijdig afronden van deze studies van belang voor patiënten in het bijzonder en de medische wetenschap in het algemeen.

Tijdens de interacties met onderzoekers bespreekt DORP diverse knelpunten. Hierbij komt ook de uitdaging rondom vinden van voor de studie geschikte patiënten ter sprake. DORP kan hierin adviseren. Dit document geeft een aantal suggesties voor onderzoekers die kunnen helpen om de inclusie van patiënten in studies te verbeteren.

Download pdf