De opzet en de uitvoer van een tumor-specifiek cohort studie binnen de oncologie biedt veel kansen en mogelijkheden voor onderzoekers. Echter, er komen vele organisatorische en operationele aspecten bij kijken die ook veel tijd en inzet vragen voor de korte maar ook voor de langere termijn.

Om onderzoekers een handvat te geven welke aspecten er voorbijkomen en waar aan te denken, heeft DORP een praktische toolkit samengesteld. De handleiding begint met het beantwoorden van een aantal basisvragen: waartoe, waarom, waarvoor. De antwoorden op deze vragen helpen bij het maken van keuzes hoe het cohort vorm te geven en wat daar dan voor nodig is. Daarnaast zijn er ook templates en andere documenten die kunnen helpen om de cohort studie in te richten.

Aan de hand van vragen van onderzoekers aan DORP over de opzet en uitvoer van cohort studies hebben wij de informatie die veelal beschikbaar is, bij elkaar gebracht. Op geleide van nieuwe aanvragen wordt de toolkit verder aangevuld.

Heb je vragen of opmerkingen over de documenten of wil je een bewerkbare versie van een document ontvangen (Word/Excel), stuur dan een e-mail naar info@researchplatform-dorp.nl. Is er behoefte aan andere tools of documenten rondom tumor-specifieke cohort studies, of kunnen wij je op een andere manier ondersteunen, doe dan een aanvraag via ons aanvraagformulier.

Dit product is onderdeel van het project Cohortstudies.