Voor aanvang van en tijdens een klinische studie is het noodzakelijk dat het studieteam (hoofdonderzoeker (PI), studiecoördinator, statisticus, centraal datamanager, monitor) regelmatig bij elkaar komt. Dit zorgt ervoor dat het complete studieteam betrokken en goed geïnformeerd blijft en dat elk lid op de hoogte is. Door met elkaar af te stemmen wat de doelen en eindpunten zijn van de studie en welke data er nodig zijn om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, kan worden voorkomen dat datasets incompleet of onbruikbaar blijken na afloop van de dataverzameling.

Heb je vragen en/of opmerkingen of heb je interesse je kennis te delen en bij ons aan te sluiten om de Toolkit verder te ontwikkelen, laat het ons dan weten via info@researchplatform-dorp.nl.

Dit product is een onderdeel van het project Toolkit Study Preparation.

Met dank aan:

Werkgroep Ontregel het Onderzoek, Radboud UMC, Amsterdam UMC, BOOG Study Center.