Voor deelnemende centra is het vaak niet duidelijk wat er van hen verwacht wordt op het moment dat zij een VGO ontvangen van een sponsor-verrichter van een klinische studie. Om meer duidelijkheid te scheppen, biedt DORP de sponsor-verrichter een voorbeeld e-mail met uitleg om met de VGO mee te sturen, waardoor het proces voor zowel deelnemende centra als voor de sponsor-verrichter soepeler zal verlopen. De voorbeeld e-mail kan naar eigen inzicht worden aangepast. 

In de voorbeeld e-mail staat een toelichting over: 

  • Wat het invullen van de VGO betekent 
  • Wat er van het deelnemende centrum wordt verwacht en binnen welke tijd
  • Verdeling budget 
  • Verzekeringen  

Heb je vragen of kan de voorbeeld e-mail nog beter? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl. 

Ook waarderen we het als je laat weten of je de e-mail hebt gebruikt en wat je ervaring was.

Met dank aan Boog Study Center.