Op 17 november 2021 organiseerde DORP een webinar over het zogenaamde Patient Preference Trial (PPT) design. In een PPT design kunnen (een deel van de) deelnemende patiënten hun voorkeursbehandeling kiezen. Dit in tegenstelling tot een standaard Randomized Controlled Trial (RCT) waar deelnemende patiënten op basis van willekeur worden toegewezen aan een type behandeling.

Tijdens dit webinar werd er middels twee casussen stilgestaan bij de toepassing van een PPT binnen de oncologie. Tevens werd er aandacht besteed aan de voor- en nadelen van het PPT design, hoe het PPT design geanalyseerd moet worden en hoe de resultaten kunnen worden geïnterpreteerd.

Datum: 17 november 2021
Organisator: R. Kessels
Sprekers: dr. Anton Engelsman, chirurg in het Amsterdam UMC, Renée Schmitz, PhD student in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en prof. dr. Rolf Groenwold, statisticus/epidemioloog aan het LUMC

Dit product is onderdeel van het project Patient Preference Trial design.