Terug naar overzicht

In de dagelijkse praktijk ervaren onderzoekers dat niet alle klinische verrichtingen/studieactiviteiten vergoed worden door de zorgverzekering. Deze handelingen moeten dan op een andere manier gefinancierd worden. Vaak komt dit soort zaken pas aan het licht als de studie al is gestart en dit kan grote (financiële) gevolgen hebben voor de voortgang. Het is daarom van belang om bij het opzetten van een klinische studie vooraf helder te hebben welke zorgactiviteiten wel of juist niet als verzekerde zorg aangemerkt kunnen worden en hier zo mogelijk financiering op af te stemmen. De moeilijkheid hierbij is dat het niet altijd duidelijk is wat wel of niet verzekerde zorg is, ondanks dat er van de richtlijnen wordt uitgegaan. Daarbij kan ook nog per ziekenhuis verschillen wat onder verzekerde zorg valt.

DORP heeft een aantal praktijkvoorbeelden waar klinisch onderzoekers tegenaan lopen op een rij gezet. Aan de hand van een aantal vragen hebben we geprobeerd meer te weten te komen over hoe een onderzoeker bepaalt wat er voor een studie wel of niet als verzekerde zorg aangemerkt kan worden, op basis van welke informatie dit wordt gedaan, welke knelpunten er zijn en waar behoefte aan is. We hebben 4 casus beschreven waarin een aantal elementen en behoeftes rondom financiering wordt toegelicht. DORP wil (een aantal van) deze bevindingen onder de aandacht brengen van partijen die hier invloed op zouden kunnen hebben. Dit zijn zorgverzekeraars (financiering), METC/ CCMO (toetsing en wetgeving) en subsidieverstrekkers.

Heb je vragen of opmerkingen over dit project, stuur dan een e-mail naar info@researchplatform-dorp.nl.

Opgeleverde producten

Resultaat Fase 1

Bekijk document