Terug naar overzicht

DORP werkt aan verbeteren van de inclusie van patiënten in klinisch oncologisch onderzoek. We richten ons hierbij op het Proefpersonen Informatie Formulier (PIF). Aanleiding hiervoor is dat onderzoekers zorgen hebben over de inclusie van bepaalde groepen patiënten, waarbij de overdracht van begrijpelijke informatie een belangrijk aspect is (zie het interview).

Proefpersonen Informatie Formulier (PIF) en beperkte gezondheidsvaardigheden

Om deelname van patiënten aan klinisch onderzoek te verhogen is het begrijpelijk maken van de PIF één van de mogelijkheden die een onderzoeker kan inzetten. DORP heeft een handleiding gemaakt met daarin handvatten voor onderzoekers hoe je dit kunt doen. Wij hebben daarbij beperkte gezondheidsvaardigheden als uitgangspunt genomen. Hieronder valt naast laaggeletterdheid ook het op enig moment moeite hebben met het verwerken van informatie bijvoorbeeld door mentale belasting.

Uitvraag bij opstellers van de PIF

DORP heeft een enquête uitgezet onder onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen om hun ervaringen op te halen met het opstellen en afnemen van het PIF en de toegankelijkheid van de informatie voor de patiënt (met beperkte gezondheidsvaardigheden).

De bevindingen uit deze uitvraag zijn bij elkaar gezet in een rapport, die beschikbaar is in onze Kennisbank. De duidelijke wens voor het inzetten van een laagdrempelig PIF neemt het DORP- projectteam mee naar CCMO en NVMETC om hun visie te horen over de mogelijkheden om een laagdrempelig PIF op te nemen binnen klinisch onderzoek. CCMO heeft DORP gevraagd een plan uit te werken voor het ontwikkelen van een vernieuwde PIF template.

Heb je vragen of opmerkingen over het project of wil je ondersteuning aanvragen, stuur dan een e-mail naar info@researchplatform-dorp.nl, of doe een aanvraag via ons aanvraagformulier.

Opgeleverde producten

Interview DORP projectteamleden PIF

Bekijk interview

Handleiding opstellen PIF

Bekijk handleiding

Rapportage Enquête PIF

Bekijk document