Terug naar overzicht

De opzet en de uitvoer van een tumor-specifieke cohortstudie binnen de oncologie biedt veel kansen en mogelijkheden voor onderzoekers. Echter, er komen vele organisatorische en operationele aspecten bij kijken die ook veel tijd en inzet vragen voor de korte maar ook voor de langere termijn.

Toolkit cohortstudies

Om onderzoekers een handvat te geven welke aspecten er voorbijkomen en waar aan te denken, heeft DORP een praktische toolkit samengesteld. De handleiding begint met het beantwoorden van een aantal basisvragen: waartoe, waarom, waarvoor. De antwoorden op deze vragen helpen bij het maken van keuzes hoe het cohort vorm te geven en wat daar dan voor nodig is. Daarnaast zijn er ook templates en andere documenten die kunnen helpen om de cohortstudie in te richten.

Aan de hand van vragen van onderzoekers aan DORP over de opzet en uitvoer van cohortstudies hebben wij de informatie die veelal beschikbaar is, bij elkaar gebracht. Op geleide van nieuwe aanvragen wordt de toolkit verder aangevuld.

Trials within Cohorts (TwiCs)

Het TwiCs design is een type trial design dat observationele cohorten gebruikt om gerandomiseerde trials te faciliteren. Over dit onderwerp heeft DORP een webinar georganiseerd. Meer informatie over het TwiCs design is te vinden in onze kennisbank.

Werkconferentie Cohorten

Inmiddels loopt er in Nederland al een groot aantal tumor-specifieke cohortstudies waarbij structureel data (en biomateriaal) verzameld wordt ten behoeve van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe behandelingen. Wat kunnen zij van elkaar leren, waar lopen ze zoal tegenaan, wat zijn de punten die ze onder de aandacht willen brengen en bij wie dan? DORP brengt de onderzoekers van deze cohorten bij elkaar door het organiseren van werkconferenties. De eerste twee bijeenkomsten zijn inmiddels geweest, waarbij we aandachtspunten hebben opgehaald, en kennis en ervaringen hebben gedeeld. In het najaar zal een volgende (live) bijeenkomst volgen.

Heb je vragen of opmerkingen over het project of wil je ondersteuning aanvragen, stuur dan een e-mail naar info@researchplatform-dorp.nl, of doe een aanvraag via ons aanvraagformulier.

Opgeleverde producten

Toolkit cohort studies

Bekijk toolkit

Webinar TwiCs design

Bekijk webinar

Werkconferentie Cohorten

Bekijk document