Terug naar overzicht

Aan welke klinische studies zouden patiënten mee kunnen doen? Medisch specialisten willen inzicht hebben voor welke trials hun patiënten in aanmerking komen en waar zij dan terecht kunnen. Daarnaast hebben patiënten de behoefte om zelf informatie tot zich te kunnen nemen over deelname aan een klinische studie als mogelijke behandeloptie.

Zorgprofessionals en onderzoekers kunnen Onderzoekbijkanker.nl te raadplegen voor een overzicht van trials en onderzoek voor kankerpatiënten in Nederland. Voor patiënten is dezelfde informatie te vinden op Kanker.nl/trials. Het is cruciaal dat de informatie op beide websites compleet en actueel is. Om dit te bereiken is de redactie afhankelijk van onderzoekers en onderzoeksgroepen om actief en regelmatig informatie te verstrekken over nieuwe en lopende onderzoeken.

Optimalisatie

DORP ondersteunt de redactie van Onderzoekbijkanker.nl in de samenwerking met onderzoeksgroepen, ziekenhuizen en kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) om zoveel mogelijk trialinformatie beschikbaar te maken. Met verschillende onderzoeksgroepen is in kaart gebracht op welke manier en op welk moment de trialinformatie het beste aangeleverd kan worden bij de redactie. Door afspraken op maat te maken per onderzoeksgroep, is het makkelijker om continuïteit te houden in het aanleveren van trialinformatie. Onderzoekers kunnen ook zelf op Onderzoekbijkanker.nl hun trial aanmelden.

Medisch specialisten hadden de wens om lopende trials te kunnen bespreken tijdens regionale bijeenkomsten en werkgroepvergaderingen. DORP heeft de redactie ondersteund om deze wens vorm te geven. Het is nu mogelijk om het overzicht van studies te filteren op regio en ziekenhuis, waardoor er een export gemaakt kan worden op basis van een selectie van ziekenhuizen, kankersoort en onderzoeksgroep. Ook worden de sponsor/verrichter, hoofdonderzoeker (PI), studiecoördinator en contactgegevens getoond.

Een volgende stap in het beschikbaar maken van trialinformatie is om onderzoeksgroepen en KPO’s optimaler gebruik te laten maken van de inhoud van Onderzoekbijkanker.nl en Kanker.nl/trials als informatiebron voor hun eigen doeleinden. Dit maakt het voor de onderzoeksgroepen en KPO’s makkelijker om een zo compleet en actueel mogelijk overzicht van trials te tonen.

Om de trialinformatie zo compleet mogelijk te maken, blijft het belangrijk dat studies worden aangemeld. Dit kan via Onderzoekbijkanker.nl.

Samenwerking

Onderzoekbijkanker.nl
Kanker.nl