• Met dit formulier kunt u uw aanvraag voor ondersteuning kenbaar maken aan DORP
• Heeft uw aanvraag direct betrekking op een klinische studie dan vragen wij u relevante studie informatie in te vullen en beschikbare documenten zoals trialsynopsis/draft protocol, begroting, etc. mee te sturen via bestanden.
• Aanvragen die betrekking hebben op een specifieke studie worden alleen bij DORP in behandeling genomen indien uw onderzoeksgroep akkoord is met de wetenschappelijke vraagstelling van de studie.
• Zodra u uw aanvraag hebt ingediend ontvangt u een bevestiging per email. Een medewerker van DORP zal binnen twee weken contact met u opnemen voor de opvolging en afhandeling van uw aanvraag.