Arts/Onderzoeker

Binnen DORP willen we de benodigde hulp organiseren en aanbieden aan artsen / onderzoekers om met elkaar knelpunten in klinische oncologisch onderzoek op te lossen. Daardoor hoeven problemen die nu bij iedere onderzoeksgroep spelen, niet meer door iedere groep afzonderlijk te worden opgelost. Dat scheelt energie, tijd en geld. Zo kunnen alle aangesloten onderzoeksgroepen meer en betere trials doen en kunnen nieuwe kankerbehandelingen eerder beschikbaar komen voor patiënten.

Wij bieden ondersteuning die is toegespitst op de behoefte van de onderzoeker, en waarbij deze aanvullend is op de services aangeboden door een data centrum / trialbureau, of wanneer er sprake is van een studie overstijgend element waarmee het een bijdraagt aan het onderzoeksveld in zijn totaliteit.

De ondersteuning heeft betrekking op de vier pijlers van DORP: project management, monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid.

Voor de pijler patiëntbetrokkenheid zijn we nu vooral bezig te inventariseren waar de behoefte en mogelijkheden liggen bij onderzoekers en bij Patiëntorganisaties.

Wilt u meer weten?

Dan leest u hier meer over de missie van DORP en over welke route (‘call process’) uw aanvraag bij DORP doorloopt. Uiteindelijk gaat het er om dat u support krijgt die aansluit bij uw vraag en mede bijdraagt aan de missie van DORP.

Ondersteuning aanvragen?

Heeft u een idee voor een onderzoek of een onderzoek in voorbereiding waarbij u ondersteuning van DORP kunt gebruiken? Dan kunt u een aanvraag doen via het aanvraagformulier.