Home>Dorp

Over Dorp

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Dorp has created 46 blog entries.

Announcement TwiCs congres

Methodological challenges in the Trial within Cohorts (TwiCs) design applied to oncology Samen met zijn expertteam Statistiek zal Rob Kessels (project coördinator) op 19 juni a.s. een interactieve middagsessie gaan organiseren over de [...]

Inschatten patiënten aantallen

Handleiding gebruik NKR data In de voorbereidende fase van onderzoeker-geïnitieerd klinisch onderzoek (fase 1 van de Clinical Trial Roadmap) maakt u als onderzoeker een inschatting van de haalbaarheid van de studie. Eén van [...]

DORP thema’s

DORP heeft vijf thema's geïdentificeerd en beschreven in een thema document. Middels deze thema's geven we vorm aan onze doelstellingen. De projecten waar we met en voor het onderzoeksveld aan werken vallen onder [...]

Effect COVID-19 op klinische studies

Met de situatie rondom COVID-19 rijzen er waarschijnlijk ook vragen rondom de uitvoering van uw klinische studie. Patiënten blijven thuis en controles kunnen niet uitgevoerd worden zoals beschreven in het studieprotocol. Wat te doen [...]

Clinical Trial Roadmap: een eerste overzicht

Welke fases zijn er binnen het opzetten en uitvoeren van een klinische studie en waar moet je dan allemaal aan denken? DORP zet het op een rij en biedt daarmee onderzoekers een handvat om [...]

Projectplannen goedgekeurd

De projectcoördinatoren hebben hun eerste projectplannen voorgelegd aan de stuurgroep van DORP. De volgende projectplannen zijn inmiddels goedgekeurd: Toolbox voor cohort studies; het ontwikkelen van een toolbox rondom het opzetten en uitrollen [...]

Bijeenkomsten in het verschiet!

DORP gaat dit jaar een aantal bijeenkomsten plannen om specifieke onderwerpen te bespreken met grotere groepen belangstellenden en experts. Twee bijeenkomsten zullen plaats vinden voor de zomer en twee erna. Methoden voor cohorten [...]

Voorbereiden op een inspectie

DORP gaat samen met oncologische onderzoeksgroepen een begeleidingsdocument opstellen om onderzoekers en ondersteunende trialbureaus / datacentra te helpen hun studies voor te bereiden op aankomende inspecties. Het is hierbij van belang om vanaf de [...]

Onderzoeksnetwerken nu ook in DCRF

Onderzoeksnetwerken nu ook in algemeen bestuur DCRF Met ingang van 1 november zijn onderzoekersnetwerken toegetreden tot de DCRF. Cardioloog dr. Michel Freericks vertegenwoordigt de netwerken in het Algemeen bestuur van de DCRF. Met de [...]

Go to Top