Home>Nieuws

Projectplannen goedgekeurd

De projectcoördinatoren hebben hun eerste projectplannen voorgelegd aan de stuurgroep van DORP. De volgende projectplannen zijn inmiddels goedgekeurd: Toolbox voor cohort studies; het ontwikkelen van een toolbox rondom het opzetten en uitrollen [...]

Bijeenkomsten in het verschiet!

DORP gaat dit jaar een aantal bijeenkomsten plannen om specifieke onderwerpen te bespreken met grotere groepen belangstellenden en experts. Twee bijeenkomsten zullen plaats vinden voor de zomer en twee erna. Methoden voor cohorten [...]

Voorbereiden op een inspectie

DORP gaat samen met oncologische onderzoeksgroepen een begeleidingsdocument opstellen om onderzoekers en ondersteunende trialbureaus / datacentra te helpen hun studies voor te bereiden op aankomende inspecties. Het is hierbij van belang om vanaf de [...]

Onderzoeksnetwerken nu ook in DCRF

Onderzoeksnetwerken nu ook in algemeen bestuur DCRF Met ingang van 1 november zijn onderzoekersnetwerken toegetreden tot de DCRF. Cardioloog dr. Michel Freericks vertegenwoordigt de netwerken in het Algemeen bestuur van de DCRF. Met de [...]

Valt patiënteninclusie tegen? DORP geeft tips

Het vinden van voldoende en de juiste patiënten voor een onderzoek is belangrijk voor het succes van een klinische studie. Gedurende de uitvoeringsfase van de studie is tegenvallende patiënteninclusie één van de hoofdredenen voor [...]

DORP op DCRF jaarcongres 2019

Ook dit jaar was DORP aanwezig op het DCRF jaarcongres dat gehouden werd op 25 september 2019 in de Reehorst in Ede. Er was aandacht voor de rol van de patiënt, de AVG en [...]

DORP Projectcoördinator Statistiek stelt zich voor

Ik ben Rob Kessels en ben per 8 juli gestart als Projectcoördinator Statistiek bij DORP. In deze rol zal ik aan de slag gaan om de algehele methodologische ondersteuning bij clinical trials te verbeteren. [...]

Verslag bijeenkomst patiëntenparticipatie in klinische studies

Dinsdag 24 september was de 1ste interactieve DORP-bijeenkomst met als thema ‘Bridging the gap’. Voorbereid door het DORP-expertpanel patiëntenparticipatie waarin vertegenwoordigers van Borstkanker Vereniging Nederland, Hematon, Werkgroep Darmkanker Borstkanker Onderzoek Groep zitten, en in [...]