LIVE MEETING DORP – SAVE THE DATE

Op 7 december 2021 organiseert DORP een live middag rondom verbinding binnen klinisch wetenschappelijk onderzoek. DORP houdt zich bezig met het oplossen van knelpunten rondom klinisch oncologisch onderzoek en werkt samen met onderzoekers, [...]

Bijdrage DORP aan EXCITE Flash Mob studie

In maart van dit jaar werd de darmkankermaand afgetrapt met de EXCITE Flash Mob studie. De uitdaging van deze niet-WMO-plichtige studie was om gedurende een week data te verzamelen over de eerstelijns behandeling bij [...]

Het rapport van de enquête Laagdrempelig PIF is beschikbaar!

Een uitgebreide weergave van de ervaringen van onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen. DORP werkt aan de mogelijkheden om de inclusiviteit van deelname van patiënten aan klinisch onderzoek te verhogen. Eén van de mogelijkheden die een onderzoeker [...]

Meer trials aangemeld bij Onderzoekbijkanker.nl

Aan welke klinische studies zouden patiënten mee kunnen doen? Sinds begin juli is het mogelijk om op Onderzoekbijkanker.nl een regio-overzicht van trials in beeld te krijgen door een selectie van deelnemende ziekenhuizen te maken. [...]

DSMB(-statisticus) nodig?

Tijdens de opstartfase van een klinische trial is het installeren van een Data Safety Monitoring Board (DSMB) soms noodzakelijk. Een DSMB is een onafhankelijke groep experts die tijdens de uitvoerfase van een trial op [...]

Subsidieoproepen ZonMw GGG: Grote Trials en Open Ronde

Het ZonMw programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) heeft als doel het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. Denk hierbij aan onderzoek hoe een geneesmiddel (kosten)effectiever ingezet kan worden, door bijvoorbeeld behandeling op [...]

KWF Call 2022-1 is geopend

KWF heeft de subsidieronde opgesplitst in een call voor projecten die passen binnen het Ontwikkeling & Implementatie-traject en een call voor projecten die in het Exploratie-traject passen. De Ontwikkeling & Implementatie-call Call 2022-1 [...]

ECTR van toepassing vanaf 31 januari 2022

Het is officieel! In het Publicatieblad van de Europese Unie is zaterdag 31 juli 2021 bekend gemaakt dat de EU-portal en EU-databank (CTIS, Clinical Trial Information System) voldoen aan de voorwaarden uit de ECTR [...]

DORP patiëntenparticipatie in opmars

Met de ervaringen en behoeften van onderzoekersgroepen en patiëntenorganisaties is DORP aan de slag gegaan. Dat heeft geresulteerd in het opstarten van een aantal activiteiten. Daarmee is patiëntenparticipatie in opmars. In dit bericht het [...]

Ga naar de bovenkant