Contactgegevens datacentra/trialbureaus

Bent u op zoek naar ondersteuning bij de uitvoering van uw klinische studie? Diverse landelijke datacentra kunnen u helpen bij de uw subsidie aanvraag, het geven van statistisch advies met betrekking tot studie design, ontwikkelen van eCRFs, de klinische database, monitoring, lokaal en centraal data management en statistische analyse en rapportage.

Bent u onderzoeker en op zoek naar ondersteuning bij het opzetten van uw studie, check dan vooral eerst mogelijkheden binnen uw eigen organisatie of instituut. Veel academische ziekenhuizen hebben een eigen datacentrum/trialbureau. Contactgegevens van de diverse datacentra/trialbureaus vind u in het overzicht hieronder. Voor een overzicht van de diensten die geleverd worden door de diverse datacentra verwijzen wij u naar het Overzicht landelijke datacentra/trialbureaus.

Weet u niet precies hoe en waar te starten of loopt u tijdens de voorbereidingen of uitvoering van uw onderzoek op tegen knelpunten, ook DORP denkt graag met u mee.  Stuur een e-mail naar info@researchplatform-dorp.nl of vul ons aanvraagformulier in.

voor website en e-mail informatie, klik op het pictogram

Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek (NKI-AVL)

De afdeling Wetenschappelijke Administratie (WA) is een service verlenende afdeling, die het klinisch onderzoek in het AVL faciliteert en onderzoeksgroepen ondersteunt. De afdeling bestaat uit twee belangrijke pijlers: Tumor Registratie (TR) en Clinical Trial Service Unit (CTSU). De CTSU biedt o.a. ondersteuning op het gebied van statistiek, lokaal datamanagement (trialbureau), centraal datamanagement, monitoring, project management, eCRF development en Quality Assurance.

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Clinical Research Center

Het Clinical Research Center biedt ondersteuning bij klinisch onderzoek. Zowel voor onderzoekers van het LUMC als externe partijen. De focus ligt daarbij op prospectieve registraties en fase II-, III- en IV (investigator initiated) onderzoek. Mono- en multicenter, nationaal en internationaal. De uitgebreide lijst met mogelijkheden is te vinden op onze website en bevat services voor alle fasen van het project.

Erasmus MC, Clinical Trial Center (CTC)

Het Clinical Trial Center (CTC) biedt met ruim 70 deskundige medewerkers professionele ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van medisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen. Klanten zijn zowel onderzoekers in het Erasmus MC als andere zorginstellingen, stichtingen, farmaceuten en biotech bedrijven. Onze dienstverlening omvat o.a. Monitoring, Database Ontwikkeling, Projectmanagement en Datamanagement (lokaal en centraal). Daarnaast ontwikkelt het CTC trial software voor ziekenhuizen. Via de dienstverlening van het CTC besparen onderzoekers kostbare tijd en geld, en zijn ze verzekerd van de voor het onderzoek vereiste kwaliteit.

Maastricht UMC+, Clinical Trial Center Maastricht (CTCM)

Clinical Trial Center Maastricht is een professionele ondersteuner van mensgebonden onderzoek. CTCM kan als partner fungeren voor iedere individuele onderzoeker, onderzoeksinstelling, of firma, op het gebied van mensgebonden onderzoek, variërend van monocenter tot multicenter. Tevens is het CTCM als trialbureau van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ het startpunt voor ieder onderzoek in het MUMC+ en de contractpartner voor extern gefinancierd onderzoek. CTCM is een dochteronderneming van MUMC+. Het CTCM kan ondersteuning bieden op het gebied van Monitoring, Data Management, Project Management,  Contract and Budgetmanagement, Auditing, Helpdesk en Kwaliteitssysteem, eBROK/GCP-WMO en Research Personeel.

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), trialbureau

Het IKNL-trialbureau biedt professionele ondersteuning bij klinische studies. Het trialbureau heeft een landelijk netwerk en is onafhankelijk zonder winstoogmerk. Het trialbureau kan ondersteuning bieden op het gebied van centraal datamanagement, lokaal datamanagement, monitoring, trialconsulentschap en kwaliteit van leven vragenlijsten.

BOOG Study Center

Het BOOG Study Center voert een groot aantal ondersteunende taken en activiteiten uit om het netwerk van borstkanker specialisten en de uit te voeren onderzoeken onder de aandacht te brengen.

Het Study Center is verantwoordelijk voor de studie activiteiten. Het draagt zorg voor het managen van tijdslijnen, bewaken van de voortgang, ontwikkeling en praktische uitvoerbaarheid van BOOG studies en waarborgt de dienstverlening aan alle professionals en externe partijen die bij de studies betrokken zijn.