Datacentrum

DORP werkt samen met datacentra

DORP verbindt de beschikbare kennis en expertise en stimuleert samenwerking. DORP gaat (extra) statistici, monitors en klinische projectmanagers werven en trainen om ondersteuning te leveren vanuit de bestaande datacentra en onderzoeksgroepen. DORP is dus geen nieuw datacentrum, maar een samenwerking van de bestaande partijen. Ga naar Diensten landelijke datacentra/trialbureaus om te zien wat deze u kunnen bieden.

In de opstartfase van DORP is al een regulier overleg ontstaan waarbij datacentra elkaar regelmatig treffen en in gesprek zijn over hoe ze beter kunnen samenwerken en gezamenlijk knelpunten kunnen oplossen.

Snel naar…

Binnen het gezamenlijke platform DORP willen we de benodigde hulp organiseren en aanbieden op het gebied van projectmanagement, monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid. Daardoor hoeven problemen die nu bij iedere onderzoeksgroep en elk datacentrum spelen, niet meer afzonderlijk te worden opgelost. Dat scheelt energie, tijd en geld.

DORP wil de samenwerking en onderlinge afstemming bevorderen. Dankzij aanvullende financiering voor DORP zijn er mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling om knelpunten op te lossen. Onderzoekers kunnen eerder en meer ondersteuning krijgen voor het opzetten en uitvoeren van studies.