Datacentrum

Veelbesproken knelpunten bij multi-center trials zijn de grote verschillen in goedkeuringsprocedures tussen de ziekenhuizen en de lange doorlooptijden. En bijvoorbeeld de verschillende manieren waarop ziekenhuizen patiënten stimuleren om mee te doen aan trials. DORP (Dutch Oncology Research Platform) is een initiatief van een aantal onderzoeksgroepen en datacentra die tegen deze knelpunten aan lopen als het om klinisch oncologisch onderzoek gaat.

Het klinisch oncologisch onderzoek verandert doordat er steeds meer subgroepen binnen tumortypes herkend worden, trials kleiner worden met minder patiënten per trial. En trials met patiënten uit verschillende ziekenhuizen. Ook de toenemende wet- en regelgeving maakt multicenter-onderzoek niet eenvoudiger. Dit vraagt om een goede, innovatieve onderzoekstructuur over de muren van ziekenhuizen heen en een goede samenwerking tussen onderzoeksgroepen, datacentra en ziekenhuizen. Door samen te werken binnen DORP kunnen we deze knelpunten aanpakken.

Wat kan DORP betekenen?

Binnen het gezamenlijke platform DORP willen we de benodigde hulp organiseren en aanbieden op het gebied van projectmanagement, monitoring, statistiek en patiëntbetrokkenheid. Daardoor hoeven problemen die nu bij iedere onderzoeksgroep en datacentrum spelen, niet meer afzonderlijk te worden opgelost. Dat scheelt energie, tijd en geld.

DORP wil de samenwerking en onderlinge afstemming bevorderen. Dankzij aanvullende financiering voor DORP zijn er mogelijkheden voor innovatie en ontwikkeling om knelpunten op te lossen. Onderzoekers kunnen eerder en meer ondersteuning krijgen voor het opzetten en uitvoeren van studies.

In de opstartfase van DORP is al een regulier overleg ontstaan waarbij datacentra elkaar regelmatig treffen en in gesprek zijn over hoe ze beter kunnen samenwerken en gezamenlijk knelpunten kunnen oplossen.

DORP is geen nieuw datacentrum

DORP verbindt de beschikbare kennis en expertise en stimuleert samenwerking. DORP gaat (extra) statistici, monitors en klinische projectmanagers werven en trainen om ondersteuning te leveren vanuit de bestaande datacentra en onderzoeksgroepen. DORP is dus geen nieuw datacentrum, maar een samenwerking van de bestaande partijen. Ga naar Diensten landelijke datacentra/trialbureaus om te zien wat deze u kunnen bieden.