Informatie, Tips, etc

DORP ontwikkelt hulpmiddelen ter ondersteuning van klinisch onderzoek. DORP richt zich daarbij op oncologisch onderzoek dat door de onderzoeker is geïnitieerd en wordt uitgevoerd.