Monitoring

DORP werkt aan een een blauwdruk voor effectieve en efficiënte monitoring van oncologische klinische studies.  Verschillende landelijk werkende datacentra kunnen de monitoring van klinische studies verzorgen. Zij controleren daarmee of de studie aan alle vereisten voldoet zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze studies gewaarborgd blijft. Het waarborgen van kwaliteit en betrouwbaarheid is cruciaal. Het gaat immers om onderzoek met patiënten en de uitkomsten van het onderzoek bepalen de behandeling van toekomstige patiënten. De huidige invulling van monitoring blijkt een groot knelpunt. Het is vaak intensief, omslachtig en duur zo blijkt onder meer uit een enquête die we hebben gehouden onder de onderzoeksgroepen.

Het DORP monitoring model

Het uitgangspunt van het DORP monitoring model is dat monitoring plaats gaat vinden op site-niveau en dat er per studie èn per site gekeken wordt waar de behoefte aan ondersteuning is. Bij het monitoren zal met name aandacht besteed worden aan belangrijke kenmerken voor de studie (essentiële gegevens en documenten). Zo wordt monitoring effectiever, efficiënter en minder kostbaar dan de ‘traditionele’ manier van monitoren welke per studie gedaan wordt.

DORP zal dit model, dat geïnspireerd is op het model dat de HOVON succesvol hanteert,  testen in samenwerking met onderzoeksgroepen en datacentra. Zodra het model er is, biedt DORP extra capaciteit aan onderzoeksgroepen om de nieuwe aanpak van monitoring te implementeren. Het model komt hiermee beschikbaar voor alle bij DORP aangesloten onderzoeksgroepen.

Het project plan Monitoring met daarin het model is ontwikkeld door Petra Westveer (IKNL), Tijs Volker (BOOG) en Marleen Breems (HOVON)

Werkgroep Monitoring

De werkgroep monitoring wordt geleid door Francisca Samson-Graveland. Zij wordt ondersteund door een team van monitoring experts van de diverse datacentra en trialbureaus, waaronder NKI-AVL, Radboud UMC, IKNL en BOOG.

Meer weten?

Meer weten over wat DORP kan bieden als het om monitoring gaat? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl

Ondersteuning nodig?

Heeft u een idee voor een onderzoek waarbij u monitoring ondersteuning van DORP kunt gebruiken? Dan kunt u een studie aanmelden via het aanvraagformulier.