Monitoring

DORP werkt aan een nieuwe aanpak van monitoring van alle gemaakte afspraken rond klinisch oncologisch multicenteronderzoek. Monitoring die efficiënter is en een grotere waarde heeft.

Het waarborgen van kwaliteit en betrouwbaarheid is cruciaal. Het gaat immers om onderzoek met patiënten en de uitkomsten van het onderzoek bepalen de behandeling van toekomstige patiënten. Het monitoren blijkt vaak een groot knelpunt bij klinisch oncologisch onderzoek, zo blijkt onder meer uit een enquête die we voor de start van DORP hebben gehouden onder de onderzoeksgroepen. Structurele monitoring in alle fasen van het onderzoek is complex en duur.

Hoe gaat DORP bijdragen aan meer efficiënte monitoring?

Met DORP ontwerpen we een nieuw model voor verbeterde structurelere monitoring van alle afspraken die er gemaakt zijn rondom het onderzoek.

Het uitgangspunt is dat monitoring plaats gaat vinden per centrum en per studie een risico-inschatting wordt gemaakt. Zo wordt monitoring minder kostbaar dan ‘traditionele’ monitoring voor elke studie apart. Het DORP model komt beschikbaar voor alle bij DORP aangesloten onderzoeksgroepen.

Zodra het model er is, biedt DORP extra capaciteit aan onderzoeksgroepen om de nieuwe aanpak van monitoring te implementeren.

Werkgroep monitoring

De werkgroep monitoring bestaat uit Francisca Samson (WP leider), Petra Westveer (IKNL), Tijs Volker (BOOG) en Marleen Breems (HOVON).

Francisca Samson

Petra Westveer

Petra Westveer

Tijs Volker

Meer weten?

Meer weten over wat DORP kan bieden als het om monitoring gaat? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl