>Nieuws
Nieuws2018-12-11T15:29:44+00:00

Nieuws

Verslag achterbanoverleg DORP

27 januari, 2019|

Afgelopen 15 november 2018 waren de vertegenwoordigers van onderzoeksgroepen aanwezig bij een achterbanoverleg van DORP. Onderwerp was hoe de onderzoeksgroepen binnen DORP samen de [...]

DORP op DCRF congres, ECTR en meer

3 december, 2018|

Op het DCRF congres afgelopen 26 september was een workshop over de ECTR waarin de wijzigingen in wetgeving rondom trials werden bediscussieerd. Ook voor [...]

DORP bijeenkomst voor stakeholders

13 juli, 2018|

Maandagavond 25 juni waren rond de dertig trialmanagers, onderzoekers en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen bijeen voor overleg rondom DORP. Alle stakeholders van DORP waren uitgenodigd [...]

Start nulmeting DORP

27 april, 2018|

DORP wil bijdragen aan sneller klinisch oncologisch onderzoek, zodat behandelingen eerder beschikbaar komen voor patiënten. De doelen van DORP richten zich op de inclusie [...]

DORP gaat van start

6 februari, 2018|

Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) kan van start om de belemmeringen die er zijn rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen. Dit onderzoek [...]