Toolkit

De Toolkit Monitoring in de Kennisbank van DORP is uitgebreid met 2 nieuwe documenten. Een template voor een Monitoring Visit Report en een handleiding over hoe om te gaan met Protocol Deviations zijn toegevoegd.

DORP ondersteunt onderzoekers binnen verschillende facetten van hun klinisch onderzoek, waaronder monitoring van studies. DORP heeft een Toolkit Monitoring samengesteld in samenwerking met verschillende instellingen* binnen Nederland. Het doel van deze toolkit is om (junior) onderzoekers te ondersteunen in het monitoringproces van hun studie en inzicht te geven in wat zij kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt tijdens monitoring visites. Daarnaast is deze toolkit ook geschikt ter kennisdeling voor ondersteunende afdelingen in ziekenhuizen en startende monitors.

* Deze handleidingen en templates met instructies zijn opgesteld in samenwerking met het Amsterdam UMC, BOOG study center, Erasmus MC, HOVON, IKNL, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), NKI – AvL en Radboud MC

De Toolkit Monitoring bevat de onderstaande onderdelen:

Handleidingen

Templates met instructies

Heb je vragen en/of opmerkingen over deze toolkit of extra ondersteuning vanuit DORP nodig op dit gebied, neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp