statistische ondersteuning

Wordt het een Randomized Controlled Trial, Patient Preference Trial of toch een ander studiedesign? Hoeveel patiënten moeten geïncludeerd worden en welke eindpunten zijn van belang? Zomaar wat vragen die enorm belangrijk zijn in de opstartfase en ontwikkeling van een klinische studie.  

DORP biedt onderzoekers statistische ondersteuning in de concept- en opstartfase van een klinische studie. Denk hierbij aan een sample size berekening, meedenken over welke eindpunten van belang zijn en het leveren van input op statistieksecties in onderzoeks- en subsidieaanvragen. Ook onderzoekers die de methoden van hun (lopende) studie graag nog eens tegen het licht willen houden, kunnen bij DORP advies inwinnen.  

Ook hebben we aandacht voor ontwikkelingen op trialgebied. In onze kennisbank vind je webinars over de toepassing van Patient Preference Trials, Master Protocols en het TwiCs design, waar specifieke kennis over methodologie en praktische uitvoering voor nodig is. 

Daarnaast heeft DORP een DSMB-pool opgericht. Deze pool bestaat uit statistici, methodologen en epidemiologen die zitting kunnen nemen in een DSMB. Ben je onderzoeker en op zoek naar een statisticus voor een DSMB? Neem dan contact op met DORP. 

Meer weten? Stuur een mail naar info@researchplatform-dorp.nl.