uitnodiging DORP meeting

Op dinsdagmiddag 21 maart 2023 vindt de bijeenkomst DORP Continues to Connect plaats in het Beatrixgebouw, Jaarbeurs in Utrecht.  

Tijdens deze bijeenkomst blikken we terug op de successen die we de afgelopen vier jaar hebben behaald en geven we een inkijk in de plannen richting een toekomstbestendig DORP.  

Met sprekers vanuit onderzoekersperspectief en de beleidsmatige kant, zoals de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) en DCRF (Dutch Clinical Research Foundation), wil DORP de complexiteit van het klinisch onderzoek weergeven en de rol die DORP daarin vervult. Onderstaand het programma en het aanmeldformulier.  

Wij kijken uit naar je komst!

Programma

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op viainfo@researchplatform-dorp.nl.