Gezamenlijke inzet voor passende ondersteuning voor onderzoekers. DORP en Health-RI trekken samen op om voor de onderzoeker helder te maken voor welke vragen ze bij wie terecht kunnen. Een eerste aanzet om dit helder te maken, staat op de bijgaande poster. Daarbij ook een paar mooie voorbeelden van vragen, met de route van en naar de loketten DORP, Health-RI, BBMRI, ELSI en SURF. De komende tijd zal dit verder uitgewerkt worden zodat de onderzoeker sneller weet waar hij/zij de juiste informatie en ondersteuning kan vinden. Het begin is er! De poster is gepresenteerd tijdens het Health-RI congres 2021, 4 maart jongstleden.

Recente berichten