De afgelopen 4 jaar heeft DORP zich, met hulp van KWF-financiering, kunnen ontwikkelen tot wat we voor ogen hadden: een platform dat met en voor onderzoekers knelpunten oplost rondom klinisch oncologisch onderzoek. We zijn enorm trots op wat we tot nu toe bereikt hebben!

KWF onderstreept onze toegevoegde waarde door de toekenning van een vervolgsubsidie voor een jaar, om ons werk gerichter door te ontwikkelen tot een duurzaam en zelfstandig platform. Dit motiveert ons om ook dit jaar weer opgedane kennis te delen en vele onderzoekers te ondersteunen vóór en tijdens hun studie, bijvoorbeeld door mee te denken over optimalisatie van inclusie.

“De ondersteuning van DORP aan onderzoekers draagt bij aan een optimale voorbereiding van een klinische studie. En dat is belangrijk, omdat we zo kunnen zorgen dat de uitkomsten van klinische studies sneller een volgende stap kunnen maken. Die versnelling in het onderzoek kan het verschil maken voor de patiënt van de toekomst.”  Carla van Gils, directeur KWF

Ook kijken we vooruit om een bestendig DORP neer te zetten, waarbij samenwerking van groot belang is. We maken vanuit Platform Onderzoekersnetwerken deel uit van de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation) om een vertaalslag te maken van beleid naar praktijk. Ook participeren we in het project REN voor de Regio waarin we ziekenhuizen verbinden om samenwerking in de regio te stimuleren. Daarnaast werken we op verzoek van de CCMO (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek) mee aan een nieuwe PIF (patiënteninformatieformulier) om daarmee informatie over klinische studies begrijpelijker te maken. Naast de ondersteuning van onderzoekers zullen we de komende maanden deze en andere samenwerkingen verder uitbouwen. Op 21 maart vertellen we hier graag meer over bij onze DORP bijeenkomst. Save the date!

Heb je hier vragen over of heb je ondersteuning nodig bij je onderzoek? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl.