Op 10 mei organiseert DORP een webinar gericht op trialbureaus en datacentra in Nederland. Het doel van deze webinar is het delen van kennis onderling en het stimuleren van samenwerkingen tussen trialbureaus en datacentra in verschillende ziekenhuizen om gezamenlijk van elkaar te leren ter verbetering van klinisch (oncologisch) onderzoek.

DORP heeft in de afgelopen jaren een aantal toolkits ontwikkeld met praktische tips, handleidingen en aandachtspunten ter verbetering en ondersteuning van klinisch onderzoek. Tijdens deze webinar zullen een aantal toolkits aan bod komen en vanuit de praktijk worden toegelicht.

DORP hoopt hiermee:

  1. De opgedane kennis beschikbaar te maken en te delen,
  2. Door middel van feedback vanuit het onderzoeksveld op ontwikkelde documenten processen te verbeteren, ofwel op een actieve manier de wisselwerking benadrukken.

Tijdens deze webinar zullen in twee sessies parallelle presentaties gegeven worden door DORP medewerkers over de volgende onderwerpen:

  • Clinical trial Roadmap inclusief VGO: tijdens deze presentatie zal de VGO-procedure met voorbeelden uit de praktijk besproken worden aan de hand van de Clinical Trial Roadmap van DORP.
  • Monitoring toolkit: DORP heeft met een aantal monitors uit het veld een toolkit opgesteld waarbij er praktische handleidingen, aandachtspunten en tips bij elkaar gebracht zijn. Het delen van kennis en ervaring zal de basis van deze sessie zijn.
  • Digitalisering klinisch onderzoek: binnen de DCRF bestaat er een werkgroep DKWO (Digitalisering Klinisch Oncologisch Onderzoek). Deze werkgroep buigt zich over de stand van zaken met betrekking tot digitalisering van onderzoek. Er zijn hier nog volop ontwikkelingen en uitdagingen gaande. DORP participeert in deze werkgroep vanuit het onderzoekersplatform en deelt graag de opgedane kennis met betrokkenen.
  • Study preparation toolkit: omdat een goede voorbereiding het halve werk is. Deze toolkit geeft o.a. handige tips en aandachtspunten voor een optimale start van een studie en focust daarbij op een goede samenwerking van het studieteam.

Kortom, een divers programma met bijna 70 aanmeldingen en een divers aanwezig publiek!

Aanmelden kan nog via deze link of onderstaande QR code.

Tot dan!

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met info@researchplatform-dorp.nl.