Tijdens de opstartfase van een klinische trial is het installeren van een Data Safety Monitoring Board (DSMB) soms noodzakelijk. Een DSMB is een onafhankelijke groep experts die tijdens de uitvoerfase van een trial op gezette tijden de groeiende stroom van data beoordeelt om de veiligheid van patiënten te beschermen en de integriteit van de trial t.a.v. interim besluiten te waarborgen.

Momenteel maken we binnen DORP inzichtelijk voor onderzoekers welke stappen er nodig zijn bij het installeren van een DSMB: wanneer richt je een DSMB in, wat is er dan nodig aan voorbereiding qua documenten en wie moeten daarin plaatsnemen? Informatie hierover verschijnt binnenkort op de website en wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief.

Wanneer besloten is dat een DSMB zal worden ingesteld voor een studie, zullen de DSMB-leden moeten worden geselecteerd. Vaak omvat een DSMB 3 tot 5 leden bestaande uit onafhankelijke experts met voldoende klinische kennis, eventueel een patiëntvertegenwoordiger en/of een ethicus en tenminste één statisticus/epidemioloog.

Vanwege schaarste kan het vinden van een onafhankelijke, ervaren, statisticus/epidemioloog lastig zijn. Om onderzoekers te ondersteunen in het vinden van een statisticus voor een DSMB, heeft DORP een pool opgericht bestaande uit geschikte kandidaten die deze rol zouden kunnen vervullen. Ben je onderzoeker en op zoek naar een statisticus voor een DSMB? Neem dan contact op met DORP via info@researchplatform-dorp.nl en dan zullen wij met u overleggen of er een geschikte kandidaat beschikbaar is.