In de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg zijn afspraken vastgelegd over het verduurzamen van de zorg voor de periode 2023-2026. Binnen klinische trials valt zeker winst te behalen op het gebied van duurzaamheid en inmiddels zijn er verschillende initiatieven gestart. 

Een mooi voorbeeld komt uit het UMC Utrecht waar verschillende Green Teams actief zijn, waaronder het Green Team Research bestaande uit onderzoeksverpleegkundigen, onderzoekers en onderzoekscoördinatoren van verschillende afdelingen en divisies. Voor het vergroenen van onderzoek werkt het team aan het uitbreiden van digitale alternatieven, waardoor de onnodige hoeveelheid papier die verbruikt wordt voor onderzoeksdoeleinden sterk wordt verminderd. Zo wordt voortaan de inhoud van studiemappen in het UMC Utrecht grotendeels digitaal opgeslagen. Ook de PIF (patiënteninformatieformulier) hoeft niet meer voor elke proefpersoon op papier te worden bewaard. Alleen het ondertekende toestemmingsformulier gaat in een map, waarmee voor elke studiedeelnemer vaak meer dan 20 pagina’s worden bespaard. Het Green Team Research kijkt samen met Ontregel het Onderzoek waar nog meer te besparen valt op administratief gebied. 

Hoe draagt DORP bij aan duurzaamheid in klinische trials? 

Door de hoeveelheid papier is de huidige PIF niet duurzaam en ook niet patiëntvriendelijk. Om de studie-informatie beter toegankelijk te maken voor een bredere groep patiënten, werkt DORP samen met de CCMO aan een nieuwe template van de PIF. Hierbij wordt gelet op de hoeveelheid en digitalisering van informatie. Win-win voor klimaat en patiënt. 

Daarnaast hebben we een webinar gegeven samen met Your Research over het gebruik van eConsent in klinische trials. Inmiddels is er vanuit het Maastricht UMC+ een studie gestart waarin digitaal akkoord nu ook echt wordt toegepast voor geneesmiddelenonderzoek. 

Heeft dit je geïnspireerd en wil je zelf aan de slag met duurzaamheid in klinische trials? We brengen je graag in contact met verschillende initiatiefnemers. Mail hiervoor naar info@researchplatform-dorp.nl.