Wat zijn jouw ervaringen met de CTR? Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) verzamelt door middel van een uitvraag de ervaringen uit de praktijk. Deze zijn waardevol om te signaleren welke aanpassingen wenselijk zijn of waar stroomlijning nodig is.

Op 31 januari 2022 is de Europese Clinical Trial Regulation (CTR) in werking getreden. Het doel van deze wetgeving is Europese harmonisatie van indieningsprocedures, waardoor toetsing en opstart van geneesmiddelenonderzoek vlotter kan verlopen. Hiermee zal de EU aantrekkelijker worden voor het doen van geneesmiddelenonderzoek. Voor alle lidstaten betekent de implementatie van deze wet dat nationale procedures zijn omgevormd om aan te sluiten bij de Europese context.

De DCRF heeft met samenwerkende veldpartijen gewerkt aan de omvorming door bijvoorbeeld de ontwikkeling van de procedure Lokale Haalbaarheid, inclusief de VGO.

Nu de CTR in werking is getreden, is het van belang de nieuwe procedures te evalueren: hoe werken ze voor de gebruikers, zoals onderzoekers, in de praktijk. Dit levert inzicht op waar knelpunten zitten en welke aanpassingen wenselijk zijn of waar stroomlijning nodig is.

Lees hier het nieuwsbericht van de DCRF over de uitvraag.

Hierbij de link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/2VGJGNZ

Bij voorbaat veel dank voor je medewerking!