ervaring met DORP

In deze gloednieuwe rubriek Ervaring met DORP delen wij de ervaring van een onderzoeker of onderzoeksgroep die door DORP ondersteund is. Dit geeft een beeld van wat DORP onderzoekers te bieden heeft. In deze eerste editie delen we de ervaring van een onderzoeker uit het UMC Utrecht. 

De vraag  

Vanwege tegenvallende inclusies binnen een multicenter onderzoek in Nederland ontstond het idee om de studie ook op te starten in het buitenland, in dit geval België. Om voor de onderzoeker duidelijk te maken wat er geregeld moest worden, bracht DORP verschillende aandachtspunten in kaart. Deze informatie is ook beschikbaar gemaakt voor andere onderzoekers. Hier lees je daar meer over. 

“Het contact met DORP is fijn en laagdrempelig waardoor ik me als onderzoeker gehoord voel”

Onderzoeker UMC Utrecht

De ervaring 

Hoe is de ondersteuning door de onderzoeker ervaren?   

Overall score

Tips & Tops

  • De kennis vanuit DORP blijven vertalen naar een praktisch stappenplan voor onderzoekers.
  • De DORP Clinical Trial Roadmap heeft op elk moment gedurende het onderzoek toegevoegde waarde voor onderzoekers. Het is goed om bij elke vraag terug te grijpen op de Roadmap en te laten zien waar de onderzoeker staat: wat had er al moeten gebeuren en wat staat er nog te wachten.

Ondersteuning nodig?

Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding, opstart of uitvoer van je klinische studie? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl.