Om de inclusie van patiënten aan klinisch onderzoek te verhogen, is het begrijpelijk maken van het Proefpersonen Informatie Formulier (PIF) één van de mogelijkheden die een onderzoeker kan inzetten. DORP heeft een handleiding gemaakt met daarin praktische handvatten voor onderzoekers en opstellers van de PIF om dit vorm te geven.

Als uitgangspunt hebben we daarbij beperkte gezondheidsvaardigheden genomen. Hieronder valt, naast laaggeletterdheid, ook het op enig moment moeite hebben met het verwerken van informatie door bijvoorbeeld mentale belasting.

Naast achtergrondinformatie over beperkte gezondheidsvaardigheden komen aanknopingspunten voorbij voor vereenvoudigde tekst, het gebruik van illustraties en het betrekken van eindgebruikers van de PIF (patiënten) bij het opstellen en toetsen van de PIF. Tot slot zijn er aanvullende aandachtspunten rondom communicatie tussen patiënt en onderzoeker: het herkennen van beperkte gezondheidsvaardigheden en het gebruik van gespreksmiddelen als praatplaten en de terugvraagmethode.

Een mooi overzicht waarbij de bestaande kennis en kunde op een rij is gezet.

De handleiding is beschikbaar in onze Kennisbank, en is opgeleverd in het kader van ons project Patiënteninclusie en PIF

Ga je de handleiding gebruiken, dan horen wij graag over je ervaring! Ook voor vragen over dit onderwerp kun je bij ons terecht. Mail ons via info@researchplatform-dorp.nl.