Steeds meer onderzoeksgroepen en kankerpatiëntenorganisaties maken gebruik van het iFrame* van Onderzoekbijkanker.nl, waardoor deze organisaties altijd een actueel overzicht van trials hebben. Hierdoor is het zelf bijhouden van trials op de eigen website niet meer nodig. Naast de bestaande filteropties is het nu mogelijk te selecteren op oncologienetwerk. Met één druk op de knop kan een overzicht worden gemaakt van alle lopende trials in een oncologienetwerk, waarmee gehoor wordt gegeven aan een wens vanuit het veld.

Verschillende organisaties gebruiken het iFrame afgestemd op de eigen behoeften m.b.t. filtermogelijkheden. De NVMO toont het volledige trialoverzicht. Daarnaast kan het overzicht van studies worden weergegeven per:

  • Kankersoort – voor kankerpatiëntenorganisaties zoals:
  • Onderzoeksgroep – voor oncologische onderzoeksgroepen zoals:
    • DGOG
    • NWHHT
    • DHCG (iFrame is gereed, plaatsing volgt z.s.m.)
  • Eén of meerdere ziekenhuizen – voor medisch specialisten: studies in de regio
  • Oncologienetwerk – voor CONCORD, EMBRAZE, Groningen-Drenthe, ONF, Oncomid, OncoNOVO+, OncoZON, Oost NL, RO West

Om de database zo compleet mogelijk te maken en houden, is het van belang dat onderzoekers hun studies bij Onderzoekbijkanker.nl aanmelden. Met onze oncologische partners IKNL, KWF, kanker.nl en NFK blijven we dit benadrukken bij onderzoekers.

IKNL stelt het iFrame van Onderzoekbijkanker.nl gratis beschikbaar aan onderzoeksgroepen, patiëntenorganisaties en beroepsorganisaties. Heb je interesse? Neem dan contact op via kankeronderzoek@iknl.nl.

*Een iFrame is een stukje code waarmee je informatie vanaf een andere website kunt tonen.

Wat is Onderzoekbijkanker.nl?

Onderzoekbijkanker.nl is een actueel overzicht van diverse soorten trials en onderzoek voor kankerpatiënten in Nederland. Dit overzicht wordt door IKNL bijgehouden in samenwerking met Dutch Oncology Research Platform (DORP), onderzoekgroepen en patiëntenorganisaties. Per trial wordt een korte patiëntvriendelijke beschrijving met inclusiecriteria gegeven. Alle teksten zijn voorgelegd aan de medisch ethische toetsingscommissie die de studie heeft goedgekeurd. Het overzicht is door zorgprofessionals en onderzoekers te raadplegen op Onderzoekbijkanker.nl en is voor patiënten toegankelijk via Kanker.nl/trials.