databank

Een van de vragen die in de voorbereidende fase van een klinische studie moet worden beantwoord is: zijn er voldoende patiënten, en dus potentiële studiedeelnemers, om de inclusieperiode binnen de gestelde tijd af te ronden? Met cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) kan het aantal patiënten dat voldoet aan de in- en exclusiecriteria van de klinische studie worden ingeschat. Hiermee kan een realistische planning worden gemaakt van de beoogde inclusietijd en het aantal centra dat nodig is voor de studie om tot de benodigde aantallen patiënten te komen.

Naast een inschatting van patiëntenaantallen, kunnen gegevens uit de NKR worden ingezet als onderdeel van de dataverzameling van een klinische studie. Hierdoor kan een studie efficiënter worden opgezet, wat tijd en geld kan besparen.

In de kennisbank van DORP staat een handleiding om NKR-gegevens aan te vragen als onderzoeker of deelnemend centrum. Heb je hier vragen over of kunnen we meedenken over het opzetten van je studie, neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl.

De NKR is een landelijke databank waarin gegevens over diagnostiek en primaire behandeling van alle patiënten met kanker in Nederland worden vastgelegd. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. De gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. De cijfers zijn deels zelf op te zoeken via NKR cijfers en meer specifieke informatie is te achterhalen via een gegevensaanvraag.