DORP organiseert op donderdag 22 sept van 13.00 17.00 uur een inspirerende live bijeenkomst in Utrecht met als thema patiëntenparticipatie gedurende het traject van klinisch oncologisch onderzoek. Hierbij een inkijk in het programma en de mogelijkheid om je aan te melden.

In het gehele traject van opstart tot uitvoering van klinisch onderzoek is de inbreng vanuit patiëntenperspectief mogelijk. Wat is hierin de rol van onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers? Wat levert het de onderzoeker op? Deze en veel andere aspecten rondom patiëntenparticipatie zullen aan bod komen tijdens de middag.   

DORP zal aan de hand van de DORP Clinical Trial Roadmap de aftrap doen met een overzicht van waar een onderzoeker en patiëntvertegenwoordiger elkaar treffen en bijdragen aan het proces van ontwikkeling en opzet van klinisch onderzoek . 

Vervolgens ligt de focus in het eerste deel van het programma op patiëntenparticipatie bij de voorbereiding en opstart van klinisch oncologisch onderzoek.  

  • Wat heeft de patiëntvertegenwoordiger nodig om goede input en feedback te kunnen geven?
  • Waar kijken patiëntvertegenwoordigers vanuit verschillend perspectief (patiëntenorganisaties, subsidieverstrekkers en METC) naar? 
  • Hoe ontvangt de onderzoeker de feedback vanuit deze organisaties? 

 In het tweede deel van de middag ligt de nadruk op patiëntenparticipatie gedurende het gehele traject van klinisch oncologische onderzoek. In workshops gaan onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers en andere partijen die zich bezighouden met patiëntenparticipatie met elkaar aan de slag. Hiermee schetsen we voor onderzoekers een (beter) beeld op welke aspecten patiëntvertegenwoordigers kunnen participeren. Verder zullen we met elkaar nadenken over welke mate van patiëntenparticipatie realistisch is met randvoorwaarden als capaciteit, tijd en geld in het achterhoofd en zullen we sparren over ieders behoefte en mogelijkheden. 

Heb je vragen? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl. 

Recente berichten