Na een succesvolle DORP conferentie in april waarbij samenwerking en verbinding centraal stond, is het tijd voor een webinar gericht op trialbureaus en datacentra binnen klinisch (oncologisch) onderzoek.

Op dinsdag 10 mei van 15.00 – 16.45 uur organiseert DORP een online webinar waarin het voornaamste doel zal zijn het delen van kennis naast het stimuleren van samenwerkingen om gezamenlijk van elkaar te leren ter verbetering van klinisch (oncologisch) onderzoek.

Tijdens de webinar zal er een korte presentatie gegeven worden door DORP medewerkers en samenwerkingspartijen uit het veld om kennis en praktijkvoorbeelden met elkaar te verbinden.

Onderwerpen zoals de Clinical Trial Roadmap met toevoeging van de VGO,  een aantal DORP toolkits en de status van digitalisering binnen klinisch onderzoek zullen aan bod komen.

Tijdens de sessies zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen en delen van ervaringen.

Onderstaand het volledige programma.

Aanmelden kan via deze link of QR-code

We verwelkomen je graag op dinsdag 10 mei!