PIF

De CCMO ontwikkelt een nieuw model voor het Proefpersonen Informatie Formulier (‘PIF’). Daarvoor is het belangrijk om input te krijgen van iedereen die werkt met de PIF of ervaring heeft met de PIF als proefpersoon.

Denk mee over de PIF: vul de vragenlijst in en deel je ideeën en suggesties!

Kies de vragenlijst die op jou van toepassing is en vul deze in voor 31 mei a.s.:

VRAGENLIJST VOOR PROFESSIONALS: https://lnkd.in/eG_MpKme

VRAGENLIJST VOOR PROEFPERSONEN/ STUDIEDEELNEMERS: https://lnkd.in/eGfexZFq

De resultaten van de vragenlijsten bespreken we op bijeenkomsten met stakeholders. Op deze bijeenkomsten gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van onderzoekers, sponsoren, proefpersonen en toetsers over de ideeën, de wensen en de behoeftes per groep van belanghebbenden. Uiteindelijk gaat een kleine groep met de resultaten aan de slag om een nieuw model te ontwikkelen.

Bron: CCMO, LinkedIn, 11 mei 2023

De CCMO vindt een toegankelijk proefpersonen informatie formulier (PIF) voor studiedeelnemers en onderzoekers van groot belang. Daarom heeft de CCMO het project ‘Toegankelijke PIF’ opgestart. DORP gaat het project vormgeven. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons eerdere bericht.