DORP zet zich met en voor onderzoekers uit de oncologie in om knelpunten in klinisch onderzoek op te lossen. In Nederland zijn er verschillende onderzoekersnetwerken met eenzelfde inzet, vanuit een andere discipline. Vier daarvan, namelijk WCN (cardiologie), NVOG (obstetrie en gynaecologie), Pedmed-NL (pediatrie) en DORP (oncologie), hebben de handen ineengeslagen binnen het Platform Onderzoekersnetwerken (PO).

Optimaal onderzoeksklimaat

Elk netwerk heeft een eigen organisatie en biedt haar eigen pakket aan diensten en support. Wat verbindt, is de visie om voor klinisch onderzoekers in Nederland een optimaal onderzoeksklimaat te creëren en te behouden. Dit is noodzakelijk om in een competitief internationaal speelveld, hoogwaardig klinisch onderzoek uit te kunnen blijven voeren.

Hoe wordt dit vormgegeven?

Het Platform is een breed inclusief forum voor de onderzoekersnetwerken in Nederland. Het Platform is de stem van (initiërende en deelnemende) onderzoekers en zet zich in om knelpunten op te lossen. Dat doen we door de expertise, zowel proces inhoudelijk, als operationeel en regulatoir, te bundelen en in te zetten in overleg met de betrokken veldpartijen, zoals bijvoorbeeld Hoofdlijn Akkoord (HLA) partners.

Kennis delen en verbinden

Ondanks dat bepaalde problematiek specifiek kan zijn voor een bepaald werkveld, zijn er ook veel overstijgende onderwerpen waar onderzoekers tegenaan lopen. Hier zit dan ook de kracht van het platform: het leren van elkaars ervaringen, het bundelen van kennis en expertise en het zoeken en maken van verbinding. Daarmee ontsluiten we kennis, kunde en oplossingen naar alle onderzoekers.

-Door nationaal samen op te trekken wordt de stem van de onderzoekers krachtiger en kunnen we bouwen aan oplossingen waar onderzoekers behoefte aan hebben –

Perspectief van de onderzoeker

Het Platform brengt de kennis en expertise vanuit het perspectief van klinisch onderzoekers ook in bij de landelijke overlegstructuren van betrokken koepels, zoals bijvoorbeeld in Programma Regeldruk en Programma ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik). Deelnemers vanuit het Platform vertegenwoordigen de onderzoekers in werkgroepen en bestuur van de Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) en helpen zo bestaande problemen op te lossen vanuit het belang van de onderzoeker en zijn/haar patiënt.

Waar kom je PO al tegen?

De vertegenwoordigers van het PO kom je tegen in de nagenoeg alle werkgroepen van de DCRF, bestuur DCRF, Programma Regeldruk, Programma ZE&GG, programmacommissie ACRON symposium-ECTR.

Partners in PO zijn:

DORP – Jacolien Coes, Evelijn Zeijdner
WCN – Astrid Schut, Franca Bindels
NVOG – Barbara van Veen
Pedmed-NL – Tessa van der Geest
In het bestuur van de DCRF wordt het platform vertegenwoordigd door Michel Freeriks en Kees Punt

Voor meer informatie of wil je als onderzoekersnetwerk aansluiten, neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl.

Recente berichten