DORP team

DORP is in 2017 met projectfinanciering van KWF door IKNL (penvoerder), BOOG, HOVON, DCCG en NKI-AvL gestart om onderzoekers te ondersteunen en adviseren bij de opzet, inrichting en uitvoering van klinische oncologische trials, met als doel deze trials voor onderzoekers te vergemakkelijken. KWF, IKNL en DORP hebben na grondige evaluatie en overweging gezamenlijk besloten de financiering niet voort te zetten, waarmee het project DORP eindigt op 31 december 2023.  

DORP heeft veel bereikt en wordt door betrokken partijen en afnemers enorm gewaardeerd. Voor KWF en IKNL staat het belang van oncologische onderzoekers voorop. DORP ziet echter dat de uitdagingen in de opstart en uitvoering van onderzoek vaak oncologie-overstijgend zijn en de oplossing niet altijd binnen de invloed van onderzoekers ligt. Hierdoor is financiering vanuit uitsluitend oncologische KWF gelden niet langer passend. 

KWF en IKNL willen het DORP-team bedanken voor hun inzet en de mooie resultaten die behaald zijn in de afgelopen jaren. DORP heeft een sterke rol laten zien als netwerk- en adviesorganisatie en heeft waardevolle bijdragen geleverd aan het oncologische veld. De komende tijd gaan KWF, IKNL en DORP samen aan de slag om de verschillende onderdelen van het platform duurzaam in te bedden, zowel bij KWF, in bijvoorbeeld de toolkit voor onderzoekers, als bij andere organisaties. Het team van DORP zal de ondersteuning van onderzoekers tot het einde van dit jaar voortzetten.