Oncologische onderzoekers wensen ondersteuning van DORP bij haalbaarheidsanalyses, plannings- en beleidszaken in klinisch onderzoek.

Afgelopen november heeft DORP een enquête uitgezet onder oncologische onderzoekers en onderzoeksgroepen om mee te denken over de toegevoegde waarde van DORP in de toekomst. DORP is continue in beweging om onze dienstverlening af te stemmen op de behoeftes van onderzoekers.

De enquête is door 102 respondenten ingevuld. Daar zijn we heel erg blij mee en met de uitkomsten gaan we aan de slag!!

Wat hebben we opgehaald: 

Veertig respondenten hebben al eens gebruik gemaakt van de diensten van DORP: zij beoordeelden de huidige diensten als voldoende-goed (72%), overwegen om ook bij volgende studie bij DORP terug te komen en raden DORP (zeker) aan bij collega’s (71%).

Kortom een merendeel aan tevreden klanten!

Daarnaast hebben we vier diensten voorgelegd en gevraagd of onderzoekers daarmee geholpen zouden zijn. Al de vier diensten werden voor 84-95% van de respondenten als nuttig tot zeer nuttig gescoord. Deze diensten gaan over:

  1. het ondersteunen van onderzoekers bij het inzichtelijk maken van de te ondernemen stappen in de voorbereiding van een klinische studie samen met een projectplanning;
  2. het ondersteunen van onderzoekers bij het inzichtelijk maken van de te ondernemen stappen in de voorbereiding van een klinische studie samen met inzicht in verschillende contactpunten en –personen bij instellingen;
  1. het vertegenwoordigen van de onderzoekers op overstijgende thema’s bij beleidsvormende programma’s;
  2. haalbaarheidscontrole bij subsidieaanvragen bijvoorbeeld bij KWF.

Met deze uitkomsten en de aanvullende suggesties van onderzoekers, gaan we de komende maanden aan de slag om onze diensten verder te ontwikkelen. Daarbij gaan we inzetten op een automatiseringsslag waardoor we de kennis en ervaring makkelijker en sneller ter beschikking stellen en de onderzoekers beter kunnen ondersteunen.

Zo geven we samen vorm aan de toekomst van DORP zodat we met en voor onderzoekers klinisch onderzoek kunnen vergemakkelijken en verbeteren.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@researchplatform-dorp.nl. Bellen kan ook nog steeds. 

Recente berichten