Vorige maand maakte KWF bekend welke onderzoeken gehonoreerd zijn in Call 2022-3. Van zes studies waarbij DORP de onderzoekers ondersteunt, ontvangen er maar liefst vijf financiering van KWF in deze ronde. We lichten er een uit om onze ondersteuning te illustreren. 

De BRAINS studie is een van de studies die met financiering van KWF van start kan. Onderzoekers uit het Amsterdam UMC, NKI-AvL, LUMC, UMC Utrecht en Haaglanden MC hebben zich verenigd in een consortium om het effect van bevacizumab op neurologische klachten en kwaliteit van leven van patiënten met bestralingsschade in de hersenen na bestraling voor hersenmetastasen of een glioom te bepalen. Naast klinische effecten wordt ook kosteneffectiviteit meegenomen. In de voorbereiding van de subsidieaanvraag heeft DORP meegekeken met de methodologie en het scherp krijgen van de onderzoeksvraag. Daarnaast hebben we gestimuleerd om het project breed op te pakken met het onderzoeksveld. 

 “DORP is heel goed benaderbaar en helpt om goed onderbouwd de stappen te nemen om een klinische trial op te zetten en tot een goede uitvoering te komen. Op cruciale momenten was DORP bereid tot overleg. Er werd op de juiste vragen ingehaakt om verder uit te werken: elk overleg en alle stapjes hebben geholpen.” Edith Dieleman, radiotherapeut Amsterdam UMC en onderzoeker BRAINS studie

Nu deze en de andere studies door KWF worden gesubsidieerd, kan DORP ook in de voorbereiding naar de daadwerkelijke start van de studies adviseren en praktische kennis bieden aan onderzoekers. De Clinical Trial Roadmap geeft een overzicht van de stappen die gezet moeten worden. Daarnaast hebben we in onze kennisbank verschillende toolkits die de onderzoeker kunnen helpen om hun studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld de Toolkit study preparation met aandachtspunten voor het samenstellen van het studieteam, het identificeren van (logistieke) obstakels waarop risico-gedreven gemonitord kan worden en het bepalen van welke data exact verzameld moeten worden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Ook bieden we praktische tips en adviezen om de inclusie van patiënten optimaal in te regelen om daarmee studies tijdig af te kunnen ronden. 

Heb je ondersteuning nodig bij de voorbereiding van je klinische studie? Neem dan contact op via info@researchplatform-dorp.nl.