DORP team

Op dinsdag 21 maart vond de bijeenkomst DORP Continues to connect plaats. Volgens de aanwezigen een informatieve en succesvolle bijeenkomst als vervolg op de DORP Ready to Connect conferentie van vorig jaar.   

De bijeenkomst stond in het teken van een terugblik op de afgelopen vier jaar én de toekomst van DORP. Jacolien Coes, directeur van DORP, blikte vooruit door te laten zien hoe kennis in de vorm van tools, handleidingen en checklists wordt vertaald naar producten voor onderzoekers in de concept-, opstart- en uitvoerfase van klinisch onderzoek. Ook liet zij zien hoe DORP is gegroeid van een onbekende naar een zichtbare organisatie met een groot bereik, een goed gelezen nieuwsbrief en vele volgers op de sociale media.   

Van knelpunt naar product 

Aan de hand van twee duo-presentaties van onderzoekers en projectmanagers van DORP werd geïllustreerd hoe DORP knelpunten van individuele onderzoekers vertaalt naar oplossingen en breed inzetbare producten voor andere onderzoekers. Zo is een vaak genoemde kwestie dat onderzoeksinformatie voor patiënten te veel en te ingewikkeld is. Onderzoekers willen graag hierin tegemoetkomen, om daarmee hun onderzoek toegankelijker te maken. Dit bij elkaar is de aanleiding voor de start van het project Toegankelijke PIF van de CCMO. Een ander vaak gehoord knelpunt is tegenvallende inclusie van patiënten in studies. Inzicht in het zorgpad van aan een studie deelnemende centra kan hier een positieve invloed op hebben. Daarom werkt DORP aan een handleiding hoe dit in kaart te brengen zodat onderzoekers hiervan kunnen profiteren. 

Daarnaast schetste Stan van Belkum, algemeen secretaris en directeur van de CCMO, een beeld van klinisch onderzoek in Europees perspectief en wat DORP daarin zou kunnen betekenen in Nederland. Bart Scheerder, voorzitter van de DCRF, maakte duidelijk dat hoewel de oncologie een unieke positie heeft binnen het onderzoeksveld, deze kennis en ervaring ook ingezet kan worden in andere onderzoeksgebieden binnen Nederland. De rol van DORP in het Platform Onderzoekersnetwerken, waarin ook WCN, PedMed en NvOG vertegenwoordigd zijn, binnen de DCRF speelt daar een cruciale rol in bij het vertegenwoordigen van de stem van de onderzoeker. 

Meer weten? Bekijk deze video over de toegevoegde waarde van DORP vanuit verschillende perspectieven.

DORP Continues to connect!

Dus heb je ondersteuning nodig bij je onderzoek of heb je een andere vraag, mail ons op info@researchplatform-dorp.nl.