Eind januari hebben vertegenwoordigers van 14 oncologische cohorten met elkaar kennis gemaakt en ervaringen gedeeld bij de eerste werkconferentie Cohorten. Deze middag werd georganiseerd vanuit DORP in samenwerking met PLCRC (Prospectief Landelijk CRC cohort).

Nederland kent een groot aantal tumor-specifieke cohortstudies waarbij structureel data (en biomateriaal) verzameld wordt ten behoeve van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek. Een aantal van deze cohorten includeert al bijna 10 jaar patiënten, een aantal andere is pas recent opgestart. Waar lopen de onderzoekers van deze cohorten zoal tegenaan? Wat kunnen ze van elkaar leren, wat zijn de punten die ze onder de aandacht willen brengen en bij wie moeten deze punten onder de aandacht worden gebracht?

DORP bracht de onderzoekers en hun coördinatoren bij elkaar en initieerde het gesprek rondom een drietal thema’s, die bij de uitvraag in de voorbereiding naar boven kwamen:

  1. toekomstbestendigheid en dan met name financiering voor de langere termijn,
  2. het doen van substudies binnen een cohort, en
  3. afstemming van zorg en cohortonderzoek.
Jou Inhoud Komt Hier

Wat heeft het opgeleverd?

De werkconferentie Cohorten leverde een flink aantal aandachtspunten op, zoals verschillen in METC besluitvorming rondom WMO-plichtigheid van cohorten (met substudies), de invloed en mogelijkheden van Informed Consent aan de poort en de (basis)kosten van het opzetten en onderhouden van een cohort. Een aantal van de besproken aandachtspunten zal door de vertegenwoordigers van de cohorten gezamenlijk onder de aandacht worden gebracht bij bijvoorbeeld financiers.

Het volledige verslag van de werkconferentie is beschikbaar in onze Kennisbank.

Het was duidelijk dat één middag te kort was om alle onderwerpen die er leven langs te laten komen. Daarom zal DORP over een aantal maanden een volgende bijeenkomst organiseren.

Met deze werkconferenties draagt DORP in het oncologische veld bij aan het verbinden van onderzoekers. DORP haalt aandachtspunten op die spelen rondom een bepaald thema, om deze vervolgens voor te leggen aan partners waar mee wordt samengewerkt.

Deze werkconferentie is onderdeel van ons project Cohortstudies.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact op via info@researchplatform-dorp.nl. 

Recente berichten