Eind april was de tweede bijeenkomst met de vertegenwoordigers van 16 oncologische cohorten. In deze bijeenkomst aandacht voor biobanken binnen cohorten, een update over de toekomst van SLIM, en last but not least, een eerste korte inkijk in Oncode-PACT.

Veel, maar niet alle, cohorten verzamelen biomateriaal. Deze materialen worden dan bewaard in en uitgegeven vanuit een biobank. Jörg Hamann (coördinator Biobanks&collections Health-RI) presenteerde een overzicht van de ontwikkelingen rondom het thema biobanken en collecties binnen Health-RI, met daarbij concrete aanspreekpunten per regio.

De door cohorten veel gebruikte tool SLIM, web applicatie voor het monitoren en managen van de research flow, wordt overgebracht naar Ldot. Vertegenwoordigers van beide systemen, respectievelijk Justijn Gombert  (UMC Utrecht) en Annemie Mordant (MEMIC), konden dit geruststellende nieuws, net een week bezegeld, delen en gaven daarbij inzicht in hoe de overgang gaat verlopen.

Verheugd over de toekenning van Oncode-PACT, heeft Geraldine Vink (IKNL) een eerste voorzichtige inkijk gegeven in de stappen van plannen en concretiseren van dit omvangrijke meerjarenproject.

Het volledige verslag van de werkconferentie is beschikbaar in onze Kennisbank.

In het najaar zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden, waarbij we elkaar dan live gaan treffen. DORP zal deze bijeenkomst samen met betrokkenen van Oncode-PACT en IKNL organiseren.

Met deze werkconferenties draagt DORP in het oncologische veld bij aan het verbinden van onderzoekers. DORP haalt aandachtspunten op die spelen rondom een bepaald thema, om deze vervolgens voor te leggen aan partners waarmee wordt samengewerkt.

Deze werkconferentie is onderdeel van ons project Cohortstudies.

Mocht je nog vragen hebben, neemt dan gerust contact op via info@researchplatform-dorp.nl.